เว็ปที่น่าสนใจ
 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ตำรวจภูธรภาค 1
 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
  คู่มือประชาชน
  แจ้งเบาะแสรถหาย
 แจ้งเวปผิดกฎหมาย
พ.ต.อ.สมศักดิ์ หน่องพงษ์
ผกก.สภ.หนองม่วง
พ.ต.อ.สมศักดิ์ หน่องพงษ์ ผกก.สภ.หนองม่วง แจกสิ่งของเครื่องใช้กับประชาชนผู้ยากจน "มีจิตพร้อมช่วยเหลือ และให้บริการ"
กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ช่วยประชาชน ยกรถจักรยานยนต์
พาผู้สูงอายุข้ามถนน

อำนวยความสะดวกการจราจรให้ผู้พิการข้ามถนน

รักษาความปลอดภัย และช่วยพนักงานขนย่้ายเงิน
ด้านการจราจร
อำนวยความสะดวกการจราจรหน้าตลาดหนองม่วง
อำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน
บังคับใช้กฎหมาย
บังคับใช้กฎหมาย
   
ข้อมูลสถานี
พื้นที่รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชา สภ.หนองม่วง
ข้อมูลท้องถิ่นในพื้นที่
กต.ตร.สถานี
อัตรากำลังพล
จุดบริการประชาชน